Reportazh

Bashkë - që askush të mos mbetet pas

23 shkurt 2022
Foto: © UN Albania/GD

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNDP
Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara
UNFPA
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë
UNICEF
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme