Reportazh

Ëndrrat që mbartim: Refugjatët dhe historitë e tyre në një ekspozitë në Tiranë

20 tetor 2021
Foto: © UNHCR in Albania

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNHCR
Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme