Fjalim

Fjalim nga Koordinatorja e Përhershme e Kombeve të Bashkuara, Fiona McCluney, në Konferencën Kombëtare “Sfidat e përbashkëta dhe rrugët e reja në luftën kundër korrupsionit: digjitalizimi si një instrument antikorrupsion”

15 qershor 2022

Fjalim nga

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

RCO
United Nations Resident Coordinator Office