Reportazh

Bashkëpunim me Vodafone për të sjellë lojën ndërveprues Play4SDGs në Shqipëri

15 nëntor 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UN
United Nations

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme