Zyra e Koordinatorit të Përhershëm të OKB-së në Shqipëri

Koordinatorja e Përhershme e OKB-së është përfaqësuesja e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së në Shqipëri dhe është përgjegjëse për koordinimin e punës së Ekipit Vendor të OKB-së në Shqipëri (UNCT), i cili përbëhet nga 19 agjenci të OKB-së.

Zyra e Koordinatorit të Përhershëm të OKB-së (RCO) mbështet Koordinatoren e Përhershme për nxitjen e Shqipërisë për arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Agjendës së vitit 2030-të. RCO-ja ofron edhe udhëzime strategjike dhe mbështetje koordinuese për hartimin dhe zbatimin e Kuadrit të Bashkëpunimit midis Qeverisë së Republikës së Shqipërisë për Zhvillim të Qëndrueshëm 2022-2026.

RCO-të përmbushin pesë funksione kyç në mbështetje të përgjegjësive të Koordinatores së Përhershme dhe UNCT-së: (1) planifikimin strategjik; (2) ekonominë e zhvillimit; (3) partneritetet dhe financat e zhvillimit; (4) menaxhimin dhe raportimin e të dhënave dhe rezultateve; dhe (5) komunikimin dhe advokimin.

Koordinatorja e Përhershme e OKB-së në Shqipëri

Fiona McCluney është Koordinatore e Përhershme e OKB-së për Shqipërinë.

Znj. McCluney sjell mbi 30 vjet përvojë si zbatuese zhvillimi dhe planifikuese urbane, duke përfshirë 12 vjet shërbim në sistemin e OKB-së.

Nga viti 2015 deri në 2020-n, ajo shërbeu si Koordinatore e Përhershme e Kombeve të Bashkuara në Mal të Zi, duke punuar njëkohësisht si Përfaqësuese e Përhershme e UNDP-së deri në fund të vitit 2018. Përpara emërimit të saj në Mal të Zi, znj. McCluney punoi me UN-Habitat në Palestinë (2012-2015), dhe në Irak (2011-2012). Nga viti 2008 deri në vitin 2011, ajo shërbeu me UN-Habitat në Irak, si Shefe e Qeverisjes Urbane, Tokës dhe Strehimit.

Përpara se t'i bashkohej OKB-së, znj. McCluney ishte Konsulente Kryesore për GHK Consulting Ltd, në pronësi të punonjësve, në Mbretërinë e Bashkuar (tani ICF International Ltd), ku ndërmori detyra për qeverinë qendrore dhe lokale në Mbretërinë e Bashkuar (Zyra e Kabinetit të Kryeministrit, DEFRA, DFID), mbajti pozicione afatgjata në programe urbane dhe mjedisore në Indi financuar nga DFID (Andhra Pradesh, Kalkuta) dhe për hartimin e kredive urbane për ADB-ë dhe Bankën Botërore (Pakistan, Kinë). Znj. McCluney ka mbajtur pozicione lidhur me politikat e planifikimit për qeverisjen lokale (Këshilli i Qytetit të Southampton-it, Bashkia e Lewisham-it Londër), për qeverinë e Hong Kong-ut (Departamenti i Planifikimit Territorial) dhe zhvillimin e ishujve të vegjël (Anguilla, Shën Helena).

Znj. McCluney ka një Master në Dizajn Urban dhe Planifikim Rajonal nga Universiteti i Edinburgut.