Ekipi ynë në Shqipëri

Fiona McCluney_web

Fiona McCluney

UN
Koordinatore e Përhershme
Fiona McCluney është Koordinatore e Përhershme e OKB-së për Shqipërinë.
Zj. McCluney sjell mbi 30 vjet përvojë si zbatuese zhvillimi dhe planifikuese urbane, duke përfshirë 12 vjet shërbim në sistemin e OKB-së.
Nga viti 2015 deri në 2020-n, ajo shërbeu si Koordinatore e Përhershme e Kombeve të Bashkuara në Mal të Zi, duke punuar njëkohësisht si Përfaqësuese e Përhershme e UNDP-së deri në fund të vitit 2018. Përpara emërimit të saj në Mal të Zi, znj. McCluney punoi me UN-Habitat në Palestinë (2012-2015), dhe në Irak (2011-2012). Nga viti 2008 deri në vitin 2011, ajo shërbeu me UN-Habitat në Irak si Shefe e Qeverisjes Urbane, Tokës dhe Strehimit.
Përpara se t'i bashkohej OKB-së, znj. McCluney ishte Këshilltare Kryesore për GHK Consulting Ltd, në pronësi të punonjësve, në Mbretërinë e Bashkuar (tani ICF International Ltd) ku ndërmori detyra për qeverinë qendrore dhe lokale në Mbretërinë e Bashkuar (Zyra e Kabinetit të Kryeministrit, DEFRA, DFID), mbajti pozicione afatgjata në programe urbane dhe mjedisore në Indi financuar nga DFID (Andhra Pradesh, Kalkuta) dhe për hartimin e kredive urbane për ADB-ë dhe Bankën Botërore (Pakistan, Kinë). Znj. McCluney ka mbajtur pozicione të politikave të planifikimit për qeverisjen lokale (Këshilli i Qytetit të Southampton-it, Bashkia e Lewisham-it Londër), për qeverinë e Hong Kong-ut (Departamenti i Planifikimit Territorial) dhe në zhvillimin e ishujve të vegjël (Anguilla, Shën Helena).
Zj. McCluney ka një diplomë Master në Dizajn Urban dhe Planifikim Rajonal nga Universiteti i Edinburgut.
img

Alma Jani

IOM
Shefe e Zyrës
 
Alma Jani iu bashkua Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) në vitin 2001. Znj. Jani ka qenë Shefe e Zyrës për IOM Shqipëri që nga viti 2012, Zyrtare e Menaxhimit të Burimeve gjatë viteve 2005 – 2020 dhe Kryekontabiliste gjatë 2001-2005. Para se t'i bashkohej IOM-it, gjatë viteve 1999-2001, znj. Jani ka shërbyer në organizata ndërkombëtare në role drejtuese dhe menaxhuese. Nga viti 1993-1999, ajo fitoi përvojë të konsiderueshme në sektorin publik dhe privat. Për kryerjen e rolit të saj, ajo bazohet në një kombinim të përvojës ndërkombëtare dhe njohurive për Shqipërinë. Kjo ka pasur një rol jetik për zhvillimin dhe rritjen e misionit dhe drejtimin e programeve të IOM-it në Shqipëri në të ardhmen. Përvoja profesionale 20-të vjeçare e znj. Jani me IOM-in përfshin gjithashtu punën me misione në Mal të Zi, Kosovë, Irak, Qipro, Libi dhe Uashington DC. Arritjet e saj janë ndërtuar mbi një sfond të gjerë profesional dhe akademik, i cili përfshin një Master Ekzekutiv në Administrim Biznesi, Diplomë Universitare në Financë, diplomë në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci dhe trajnime të ndryshme profesionale. Së fundmi (shtator 2020 – mars 2021), znj. Jani përfundoi me sukses kursin IOM-Harvard për Mendimin dhe Menaxhimin Strategjik. Znj. Jani është shtetase e Shqipërisë dhe e ShBA-ve. Ajo është e martuar dhe është nënë e një djali dhe një vajze.
img

Ana Luiza M. Thompson-Flores

UNESCO
Drejtoreshë e Zyrës Rajonale për Shkencë dhe Kulturë në Evropë
 
Znj. Massot Thompson-Flores ka 30 vjet përvojë profesionale me përgjegjësi në rritje brenda Sistemit të Përbashkët të OKB-së. Në vitin 1987, ajo filloi karrierën e saj në Departamentin e Burimeve Njerëzore të Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë (FAO) dhe iu bashkua Programit Botëror të Ushqimit (WFP) në 1995-n. Në vitin 2004, ajo u dërgua në Programin e Zhvillimit të OKB-së (UNDP) në Nju Jork, si Shefe e Njësisë së Politikave të Burimeve Njerëzore, duke u rikthyer në WFP në vitin 2005. Në vitin 2008, ajo iu bashkua UNESCO-s si Zëvendësdrejtoreshë e Zyrës së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe në vitin 2011 u promovua në postin e Drejtoreshës. Ajo ka mbajtur postin e Ndihmës Drejtoreshës së Përgjithshme për Planifikimin Strategjik në vitin 2015 para se t'i bashkohej kësaj zyre rajonale.
img

Geraldine McWeeney

WHO
Përfaqësuese në Shqipëri
 
Përpara se t'i bashkohej Zyrës së OBSH-së në Shqipëri, znj. McWeeney ishte Këshilltare e Lartë e OBSH-së në Zyrën e OBSH-së në BE, me seli në Bruksel. Ajo ka studiuar në Shkollën e Higjienës dhe Mjekësisë Tropikale të Londrës, në Universitetin e Londrës dhe Universitetin Cork, Irlandë dhe ka 25 vjet përvojë në shëndetin ndërkombëtar, si në mjediset e zhvillimit, ashtu edhe në ato emergjente. Ajo ka punuar në shumë vende në Evropën Juglindore, Azinë Qendrore dhe Afrikë si drejtuese e emëruar në detyrën e shefes së zyrave të OBSH-së, menaxhere programi dhe zyrtare teknike. Ajo ka zhvilluar, menaxhuar dhe koordinuar shumë nisma duke përfshirë programe për forcimin e sistemeve shëndetësore për kujdesin shëndetësor universal, kujdesin shëndetësor parësor, sistemet e informacionit shëndetësor, zhvillimin e fuqisë punëtore shëndetësore, sëmundjet jo të transmetueshme, shëndetin dhe mjedisin, promovimin e shëndetit, shëndetin e popullsisë në nevojë dhe minoriteteve, pjesëmarrjen e komunitetit dhe reagimin dhe gatishmërinë ndaj emergjencave. Përveç kësaj, ajo ka punuar në agjendat globale dhe rajonale shëndetësore dhe marrëdhëniet strategjike me vendet dhe donatorët. Ajo ka përvojë të gjerë në BE në kuadër të shëndetësisë në të gjitha politikat, strategjitë dhe perspektivat financiare.
photo

Jasek Cukrowski

UNIDO
Shef i Divizionit të Evropës dhe Azisë Qendrore
 
Para se t'i bashkohej Divizionit Rajonal të Koordinimit për Evropën dhe Azinë Qendrore në Selinë Qendrore të UNIDO-s, Jacek Cukrowski ishte drejtues i Institutit të UNIDO-s për Zhvillimin e Kapaciteteve. Më parë, ai ka punuar për Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në cilësinë e Këshilltarit për Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit dhe Drejtues i Qendrës Rajonale për Evropën dhe Bashkimin e Shteteve të Pavarura. Më parë ai ka punuar në Qendrën për Kërkime Sociale dhe Ekonomike (CASE) në Poloni dhe në Institutin Ekonomik të Akademisë së Shkencave të Republikës Çeke. Sfondi akademik i Jacek Cukrowski-t përfshin Master shkencor në inxhinieri sistemesh, Doktoratë në shkenca kompjuterike, Doktoratë dhe post-doktoratë në ekonomi.
Ms. Lorena Pullumbi, Assistant FAO Representative in Albania

Lorena Pullumbi

FAO
Assistant FAO Representative in Albania
 
 
 
Lorena është një profesioniste e mirënjohur, me përvojë të gjerë në qeverisje si dhe në punë zhvillimore me OKB-në në Shqipëri. Ajo ka mbajtur pozicione të ndryshme, duke përfshirë pozicionin e Shefes së Kabinetit të Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Shqipërisë, ku ajo ka bashkëpunuar afërsisht me agjenci qeveritare, organizata, institucione kërkimore, dhe sektorin privat.
Lorena zotëron diplomën Master në Marrëdhënie Ndërkombëtare nga Universiteti i Bolonjës në Itali. Gjuha mëmë e saj është shqipja, flet rrjedhshëm anglisht, italisht, si dhe frengjisht.
img

Manuela Bello

UNFPA
Shefe e Zyrës
Manuela Bello, Shefe e Zyrës së UNFPA-së në Shqipëri filloi punën e saj me UNFPA-në në Mars 1994 si Zëvendësdrejtoreshë e Programit të Shëndetit të Nënës dhe Fëmijës së UNFPA-së dhe në vitin 1997 u bë Zyrtare e Programit Kombëtar të Programit të UNFPA-së për Vendin. Znj. Bello ka një diplomë në Mjekësi të Përgjithshme në Fakultetin e Mjekësisë së Tiranës, një diplomë për Kujdesin Intensiv dhe Anesteziste dhe një Diplomë Master për Studime Gjinore dhe Zhvillim nga Fakulteti i Shkencave Sociale të Tiranës. Duke punuar për më shumë se 20 vjet me UNFPA-në, Znj. Bello sjell profesionalizëm, dedikim dhe përkushtim të lartë në programet e UNFPA-së dhe ka dëshmuar se është një menaxhere e mirë e zyrës vendore të UNFPA-së, duke vepruar për më shumë se 15 vjet si Ndihmës Përfaqësuese dhe anëtare e Ekipit të OKB-së në vend.
photo

Michele Ribotta

UN Women
Përfaqësues dhe Drejtues i Grupit Gjinor të OKB Shqipëri
Z. Ribotta iu bashkua UN Women Shqipëri në shtator 2019. Përpara kësaj detyre, ai ishte këshilltar i Drejtorit të Divizionit të Koordinimit të Sistemit të OKB-së në Nju Jork. Me cilësitë e tij, ai ka drejtuar përpjekjet e UN Women për të integruar çështjet gjinore në punën e Sistemit të Zhvillimit të OKB-së në nivel global, rajonal dhe vendor. Përpara se t'i bashkohej UN Women-it, z. Ribotta drejtoi ekipin e të mësuarit të Koherencës së OKB-së në Kolegjin e Stafit të Sistemit të OKB-së, duke ofruar shërbime trajnimi dhe lehtësimi për ekipet e vendeve të OKB-së rreth udhëheqjes dhe planifikimit strategjik. Para kësaj, ai shërbeu me UNDP-në në Egjipt si Shef i Zyrës së Koordinatorit të Përhershëm të OKB-së. Z. Ribotta ka një diplomë master në drejtësi të marrë nga Universiteti i Romës, La Sapienza.
img

Monica Merino Dominguez

UNDP
Përfaqësuese e Përhershme
 
Monica Merino është emëruar Përfaqësuese e Përhershme e UNDP-së për Republikën e Shqipërisë. Përpara këtij emërimi, znj. Merino ishte Zëvendës Përfaqësuese e Përhershme e UNDP-së në El Salvador nga 2017 deri në 2021. Ajo gjithashtu shërbeu si Këshilltare Speciale në Qendrën Rajonale të Panamasë (2016-2017), si Zëvendëspërfaqësuese e Përhershme dhe Përfaqësuese e Përhershme në UNDP Nikaragua. (2014-2016), dhe si Zëvendëspërfaqësuese e Përhershme në vazhdimësi në UNDP Ekuador (2011-2014), UNDP Argjentinë (2008-2011) dhe UNDP Mozambik (2006-2007). Ajo e filloi karrierën e saj si Ndihmës Përfaqësuese e Përhershme në UNDP Honduras (1999-2006). Znj. Merino ka një diplomë Master në Ekonomi dhe Financa Ndërkombëtare nga Universiteti Brandeis, SHBA. Ajo gjithashtu ka një diplomë bachelor në Ekonomi nga Universidad Nacional de Honduras. Ajo flet spanjisht dhe anglisht.
Murat Sahin UNICEF Albania

Murat Sahin

UNICEF
Përfaqësues i Zyrës
 
Z. Murat Sahin është Përfaqësuesi i zyrës së UNICEF-it në Shqipëri dhe ka marrë detyrën e tij zyrtare më 3 janar 2024. Që nga viti 2021, Z. Sahin ka menaxhuar mbështetjen e ndihmës humanitare të zyrës së UNICEF-it në Ukrainë. Përpara kësaj detyre Z. Sahin ka shërbyer si Përfaqësues i zyrës së UNICEF-it në Kosovë gjatë periudhës 2018-2021, dhe si Zëvendës Përfaqësues i zyrës së UNICEF-it në Korenë e Veriut gjatë periudhës 2016-2018. Z. Sahin ka dhënë kontributin e tij në drejtimin strategjik të Programit të Bashkëpunimit të UNICEF-it, në përputhje me prioritetet kombëtare dhe në përputhje me kuadrin e Ndihmës për Zhvillim të Organizatave të Kombeve të Bashkuara.
Më herët gjatë karrierës së tij, Z. Sahin ka shërbyer në organizatën e UNICEF-it si këshilltar dhe specialist përgjegjës për programet e Ujit, Kanalizimeve, Higjenës dhe Arsimit në zyrën e UNICEF-it në Nju Jork gjatë periudhës 2009-2016, si dhe në zyra të tjera të UNICEF-it, përfshirë Korea e Veriut 2005-2009, Taxhikistan 2001-2005 dhe Turqi 1999-2001. Z. Sahin është angazhuar me zyrën e UNICEF-it që nga viti 1999.
Z. Sahin ka diplomë pasuniversitare në metodat e kërkimit të biznesit nga Shkolla e Biznesit në Edinburg, diplomë Master në Administrim Biznesi nga Universiteti Bilgi në Stamboll dhe diplomë inxhinierie civile nga Universiteti Teknik i Lindjes së Mesme në Ankara.
Z. Sahin është shtetas turk dhe jeton me bashkëshorten e tij në Shqipëri, Znj. Nilgun Sahin, shtetase turke.
photo

Zhulieta Harasani

ILO
Koordinatore Kombëtare për Shqipërinë
 
Me mbi 25 vjet përvojë në menaxhimin e programeve të zhvillimit, znj. Zhulieta Harasani është Koordinatorja Kombëtare e Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) në Shqipëri që prej vitit 2016. Përpara se t’i bashkohej ILO-s, znj. Harasani ka shërbyer si Zyrtare Kombëtare Profesionale e UNESCO-s në Shqipëri dhe Drejtore e Përgjithshme e Planifikimit Strategjik të Trashëgimisë Kulturore Kombëtare pranë Ministrisë së Kulturës së Republikës së Shqipërisë. Më herët, në karrierën e saj ka qenë Bashkë-drejtoreshë e Sektorit të Arsimit në Programin Mega për Zhvillimin e Arsimit Shqiptar (AEDP) dhe Inspektore e Departamentit të Arsimit të Lartë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës së Shqipërisë. Ajo e filloi karrierën e saj si profesoreshë universitare në Universitetin Bujqësor në Tiranë në vitet 1992-1993 dhe më pas në Universitetin Politeknik të Tiranës (TU) nga viti 2003-2008. Ajo ka një diplomë master në administrim biznesi (MBA) nga Universiteti i Nebraskës (SHBA) dhe Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Tiranës (2001) dhe ka përfunduar një master në Shkencat e Edukimit nga Universiteti i Tiranës (2003). Ajo gjithashtu studioi për arsim dhe drejtësi në Universitetin e Tiranës (2000).