Të Ndërmarrim Veprime Drejt Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ) janë plan për të arritur një të ardhme më të mirë dhe më të qëndrueshme për të gjithë. Ato janë një thirrje universale për veprim për t'i dhënë fund varfërisë, për të mbrojtur planetin dhe për të siguruar që të gjithë njerëzit të gëzojnë paqe dhe prosperitet. Mësoni më shumë dhe veproni.

Përfshihu sot

Gjeni mënyrat se si të përfshiheni që të na ndihmoni të përhapim fjalën

Zbuloni se si mund të merrni pjesë