Organizatorët

RCO

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Pa varfëri
Zero uri
Shëndet i mirë dhe mirëqenie
Arsim cilësor
Barazi gjinore
Ujë i pastër dhe kanalizime
Energji e përballueshme dhe e pastër
Punë dinjitoze dhe rritje ekonomike
Industri, novacion dhe infrastrukturë
Zvogëlim i pabarazive
Qytete dhe komunitete të qëndrueshme
Konsum dhe prodhim i përgjegjshëm
Veprim për klimën
Jeta nën ujë
Jeta në tokë
Paqe dhe drejtësi, institucione të forta.
Partneritet për objektivat.

Informacioni i kontaktit

registry.al@un.org
18 Tetor 2020 | 3:00 PM - 24 Tetor 2020 | 1:00 PM

"It’s My UN" Week: Commemorating #UN75 in Albania

The UN Country Team in Albania has the pleasure to invite you to join us in commemorating the 75th Anniversary of the United Nations. 

On the 75th  anniversary of the founding of United Nations,  as the world  jointly faces the health and socio-economic consequences of COVID-19,  we chose to showcase UN values and how our humanity has the power to connect us.

We look forward to your participation in our open door, virtual “It’s My UN’ Week.

Vendndodhja

Tirana
United Nations Albania
Rruga Skenderbej
Albania
18 Tetor 2020 | 3:00 PM - 24 Tetor 2020 | 1:00 PM

Rreth ngjarjes