Organizatorët

FAO, ILO, IOM, ITU, RCO, UN Women, UNCTAD, UNDP, UNDRR, UNECE, UNEP, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNODC, UNOPS, UNV, WHO

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Pa varfëri
Zero uri
Shëndet i mirë dhe mirëqenie
Arsim cilësor
Barazi gjinore
Ujë i pastër dhe kanalizime
Energji e përballueshme dhe e pastër
Punë dinjitoze dhe rritje ekonomike
Industri, novacion dhe infrastrukturë
Zvogëlim i pabarazive
Qytete dhe komunitete të qëndrueshme
Konsum dhe prodhim i përgjegjshëm
Veprim për klimën
Jeta nën ujë
Jeta në tokë
Paqe dhe drejtësi, institucione të forta.
Partneritet për objektivat.

Informacioni i kontaktit

registry.al@un.org
23 Tetor 2022 | 10:01 PM - 30 Tetor 2022 | 10:59 PM

Dita e OKB-së dhe Java e SDG-ve 2022

Këtë vit do të bashkohemi me Qeverinë e Shqipërisë për të maksimizuar dukshmërinë e Ditës tradicionale të OKB-së (24 tetor) dhe Javës së Objektivave Globale (Java e SDG-ve.  Bashkëpunimi vjen nën nismën e Qeverisë së Shqipërisë për të bashkë-festuar javët e kulturës ndërkombëtare në Shqipëri.

Vendndodhja

Vende të ndryshme
hollësitë do te jepen së shpejti
Albania
23 Tetor 2022 | 10:01 PM - 30 Tetor 2022 | 10:59 PM

Rreth ngjarjes