Reportazh

Dita Ndërkombëtare e Vullnetarizmit: Stafi i UN Albania dhuron gjak për fëmijët që vuajnë nga talasemia

06 dhjetor 2021
Foto: © UN Albania

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

IOM
Organizata Ndërkombëtare për Migracionin
RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNDP
Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara
UNFPA
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë
UNHCR
Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët
UNICEF
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët
UNOPS
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Shërbimet e Projektit

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme