Fjalim

Remarks by UN Resident Coordinator in Albania, Brian J. Williams, at the opening of the scientific conference "Albanian political emigration, 1944-1990"

19 mars 2020

Fjalim nga

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations
IAEA
International Atomic Energy Agency
ILO
International Labour Organization
IOM
International Organization for Migration
UNAIDS
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
UNCTAD
United Nations Conference on Trade and Development
UNDP
United Nations Development Programme
UNECE
United Nations Economic Commission for Europe
UNEP
United Nations Environment Programme
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFPA
United Nations Population Fund
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF
United Nations Children’s Fund
UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime
WHO
World Health Organization