Reportazh

UNHCR Shqipëri bashkohet me agjencitë e OKB-së për të festuar Javën e OKB-së

31 tetor 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNHCR
Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme