Reportazh

Agjencitë e OKB-së në Shqipëri nisin 16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës me Bazë Gjinore dhe bëjnë thirrje për investime të guximshme për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave.

24 nëntor 2023
Titulli: The launch of #16DaysofActivism 2023 in Albania
Foto: © UN Women Albania

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë
ILO
Organizata Ndërkombëtare e Punës
IOM
Organizata Ndërkombëtare për Migracionin
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNCTAD
Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin
UNDP
Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara
UNDRR
Zyra e OKB-së për Zvogëlimin e Rrezikut nga Katastrofat
UNECE
Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Evropën
UNEP
Programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin
UNESCO
Organizata për Arsim, Shkencë dhe Kulturë
UNFPA
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë
UNHCR
Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët
UNICEF
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët
UNIDO
Organizata e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin Industrial
UNOPS
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Shërbimet e Projektit
UNV
Vullnetarët e Kombeve të Bashkuara

Subjekte të tjera të përfshira në këtë nismë

EOSB
Embassy of Sweden
SIDA
Swedish International Development Cooperation Agency

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme