Reportazh

Të investohet tek gratë: Një mesazh i përbashkët nga OKB dhe Delegacioni i BE-së në Shqipëri në Ditën Ndërkombëtare të Gruas 2024

08 mars 2024
#InvestInWomen

Shkruar nga

img

Silvio Gonzato

Ambasador i Delegacionit të BE në Shqipëri
 
 
 

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

RCO
United Nations Resident Coordinator Office

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme