Reportazh

Revitalize small economies of rural communities in need to overcome the consequences of the earthquake

27 prill 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme