Reportazh

UN Women Deputy Executive Director Åsa Regnér on first official visit to Albania

27 maj 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme