Reportazh

UNIDO për të arritur Objektivat e Zhvillimit të Qëndrushëm me Burime Efikase dhe Prodhim më të Pastër(RECP)

29 tetor 2022
Titulli: Part of UNIDOs RECP team at Omega together with the companies' management
Foto: ©UNIDO

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNIDO
Organizata e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin Industrial

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme