Reportazh

Maratona e Tiranës: Një Qytet #MeRefugjatë

17 tetor 2021
Titulli: Athletes prepared to Run #WithRefugees

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNHCR
Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme