Reportazh

Albania: investing in agritourism as an engine for shared prosperity

25 mars 2024
table with food and wine
Titulli: Fresh garden vegetables and homemade products from Neta & Shpetimi agritourism farm, Bënje village, Permet, Albania.
Foto: © FAO

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme