Reportazh

Together - so no one is left behind

23 shkurt 2022
Foto: © UN Albania/GD

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNDP
United Nations Development Programme
UNFPA
United Nations Population Fund
UNICEF
United Nations Children’s Fund

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme