Publikim

Kuadri i Bashkëpunimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm me Shqipërisë dhe Kombeve të Bashkuara 2022-2026

25 tetor 2021

Publikuar nga

FAO
ILO
IOM
ITU
UN Women
UNCTAD
UNDP
UNDRR
UNECE
UNEP
UNESCO
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNIDO
UNODC
UNOPS
UNV
WHO

Publikuar në bashkëpunim me

Government of Albania
File type: PDF
Shkarkimet: 3586
File type: PDF
Shkarkimet: 4308

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme