Reportazh

Vullnetarizmi për zhvillim të qëndrueshëm

05 dhjetor 2021
Titulli: UN Volunteers in Albania Right to Left: Jiyoung, Ida, Alienor and Showvik

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNHCR
Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët
UNV
Vullnetarët e Kombeve të Bashkuara
WHO
Organizata Botërore e Shëndetësisë

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme