Reportazh

Delegacioni i BE-së dhe Ekipi për Vendin i OKB-së në Shqipëri rikonfirmojnë angazhimin e tyre për të punuar bashkërisht për të arritur Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm në Shqipëri

28 mars 2022
Titulli: Një kujtim në hyrje të UN House. Nga e majta në të djathtë: Jean-Baptiste le Bras (BE), Arben Kipi (FAO), Pamela Lama (UNOPS), Chiara Francini (BE), Entela Lako (UNDP), Hubert Perr (BE), Vladimir Malkaj (UNDP), Nuno Queiros (UNDP), Fiona McCluney (OKB), Lejla Hadzic (UNOPS), Luigi Soreca (BE), Geraldine McWeeney (OBSH), Zhulieta Harasani (ILO) Michele Ribotta (UN Women), Flamur Shala (UNOPS), Alketa Gaxha (IOM), Kristina Folkelius (UNHCR), Edina Kozma (UNICEF) Artan Mesi (OBSH), Ardian Xinxo (OBSH).
Foto: © UN Albania

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë
ILO
Organizata Ndërkombëtare e Punës
IOM
Organizata Ndërkombëtare për Migracionin
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNCTAD
Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin
UNDP
Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara
UNDRR
Zyra e OKB-së për Zvogëlimin e Rrezikut nga Katastrofat
UNECE
Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Evropën
UNEP
Programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin
UNHCR
Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët
UNICEF
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët
UNIDO
Organizata e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin Industrial
UNODC
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogë dhe Krim
UNOPS
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Shërbimet e Projektit
UNV
Vullnetarët e Kombeve të Bashkuara
WHO
Organizata Botërore e Shëndetësisë

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme