Publikim

Profili Vendor i Zhvillimit Digjital për Shqipërinë

29 prill 2022

Publikuar nga

ITU

Publikuar në bashkëpunim me

FAO
UNIDO
UN Women
File type: PDF
Shkarkimet: 2975

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme