Reportazh

Ne Njerëzit - Dita e Kombeve të Bashkuara 2022 në Shqipëri

24 tetor 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UN
United Nations

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme