Reportazh

Asambleja e Përgjithshme e OKB-së 2023: Momenti i angazhimeve vendimtare për një të ardhme më të mirë

15 shtator 2023
Titulli: The UN Resident Coordinator, Ms. Fiona McCluney on the cover of Albanian Daily News.

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

RCO
United Nations Resident Coordinator Office

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme