Njoftimi për media

FAO mbështet Parlamentin e 3-të Rural të Shqipërisë në fuqizimin e grave rurale

12 tetor 2023

Tiranë, Shqipëri, 12 tetor 2023 - Parlamenti i 3-të Rural i Shqipërisë, i mbajtur nga data 11 deri më 13 tetor 2023, me temën "Jeta buron nga fshati" , mblodhi aktorët kryesorë, përfshirë institucionet publike, gratë  ermere, akademikë, donatorë, dhe agjencitë e OKB-së. Organizuar nga Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) në bashkëpunim me 34 Organizatat e Shoqërisë Civile dhe Universitetin Bujqësor të Tiranës (UBT), ky event shërbeu si një platformë jetike për diskutime mbi zhvillimin e qëndrueshëm rural, shqetësimet dhe prioritetet e grave në komunitetet rurale.

Titulli: Empowering Rural Women: FAO supports the 3rd Rural Parliament of Albania to discuss sustainable economic development of rural women and their communities.

Lorena Pullumbi, Ndihmës Përfaqësuese e FAO-s në Shqipëri, ndau angazhimin e FAO-s për të promovuar barazinë gjinore dhe për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të grave rurale dhe  komuniteteve të tyre si një shtytës kyç për ndërtimin e sistemeve të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse të ushqimit dhe shoqërive elastike. Nëpërmjet projektit të Gjinisë, Barazisë Rurale dhe Turizmit (GREAT), i bashkëzbatuar nga FAO dhe UN Women dhe financuar nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, ajo theksoi vendosmërinë për të vazhduar punën me gratë rurale për t'i mundësuar ato të kryejnë veprime kolektive, dhe të sigurojnë akses në aftësitë sipërmarrëse dhe menaxheriale. Ky realitet po realizohet me progresin e bërë në finalizimin e dy inkubatorëve bujqësorë në Leskovik dhe Elbasan. Aktiviteti u zhvillua në prag të shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Grave Rurale.

Titulli: Lorena Pullumbi, Assistant FAO Representative in Albania, emphasizes FAO's commitment to gender equality and economic development for rural women.

Kontributi i grave në bujqësi në Shqipëri është i rëndësishëm, me 54 për qind të grave të punësuara që punojnë në këtë sektor. Jeta buron nga fshati, dhe në zemër të fshatit, është forca, qëndrueshmëria dhe aspiratat e grave që ushqejnë dhe kultivojnë vërtet të ardhmen.

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme