Reportazh

UNDP-Solar panels. Solar Energy! A story from the Albanian Alps!!

09 nëntor 2022
A panoramic view from the Sylbica Highlands
Titulli: A panoramic view from the Sylbica Highlands
Foto: ©UNDP Albania

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNDP
United Nations Development Programme

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme