Reportazh

Colours of Resilience: Young Refugees in Albania Paint Hopes and Memories

26 shtator 2023
A drawing by a young refugee living in Albania.
Titulli: A drawing by a young refugee living in Albania.
Foto: © UNHCR Albania

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme