Reportazh

Embracing a Sustainable Future: the 2023 Albania Progress Report

30 prill 2024

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations
ILO
International Labour Organization
IOM
International Organization for Migration
RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNCTAD
United Nations Conference on Trade and Development
UNDP
United Nations Development Programme
UNDRR
UN Office for Disaster Risk Reduction
UNECE
United Nations Economic Commission for Europe
UNEP
United Nations Environment Programme
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFPA
United Nations Population Fund
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF
United Nations Children’s Fund
UNIDO
United Nations Industrial Development Organization
UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime
UNOPS
United Nations Office for Project Services
UNV
United Nations Volunteers
WHO
World Health Organization

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme